Kulturfestivaler i Sverige

Kulturfestivaler i Sverige

För de som tycker om kultur i olika former så är det en stark rekommendation att bege sig till en festival. Det anordnas årligen massor av festivaler med olika inriktningar runt om i vårt land. På dessa festivaler kan alla som är intresserade av kultur hitta något spännande och roligt att titta på, delta i eller studera. Det är bara att ge sig ut och börja utforska de olika festivalerna och deras program.

Huvudstadens egen mässa för kultur.

Stockholms kulturfestival är en stor kulturell festival som hålls i Stockholm varje år i augusti. Det är Stockholms stad som står bakom festivalen och själva arrangemanget sköts av Kulturförvaltningen. Festivalen är sex dagar lång och under dessa dagar hinner väldigt mycket ske, totalt sett brukar man genomföra ca 600 olika programpunkter på dessa dagar. Festivalen är en av de största i Sverige och brukar besökas av ca 650 000 personer varje år. För att mässan skall vara tillgänglig för alla så är i stort sett alla aktiviteter gratis och öppna för alla som är intresserade. Programmet som man presenterar är mycket brett och innehåller allt från olika sorters musik till konst- och fotoutställningar, författarintervjuer, stadsvandringar och teateruppsättningar. En unik programpunkt är dessutom det som kallas ”Världens längsta bokbord”. På söndagen, festivalens sista dag, så sätts ett enormt långt bokbord upp på Drottninggatan där det säljs alla typer av litteratur- gammal som ny.

Bokmässan

En annan riktigt stor mässa som man absolut inte får glömma bort, och som definitivt faller in i kategorin kultur, är naturligtvis bokmässan. Denna årliga mässa som hållits i Göteborg sedan 1985 är mycket populär. På denna mässa möts författare, förläggare och andra bokintresserade och utbyter erfarenheter och lärdomar. Totalt brukar mässan besökas av ca 100 000 personer. Mässan har varje år ett speciellt tema som sedan avspeglas i programmet. Under mässan så genomför en rad olika föredrag, debatter och andra liknande aktiviteter på de olika scenerna i utställningshallarna. Utöver detta brukar författare finnas på plats för att marknadsföra sina böcker, utföra signeringar och medverka i intervjuer och panelsamtal. Försäljning är naturligtvis också en stor del av syftet för de litterärt aktiva som besöker eller ställer ut på mässan. Dessutom anordnas en lång rad middagar och andra festligheter för deltagarna utanför mässans officiella tider.

Kulturfestivaler runt om i landet

Utöver dessa riktigt stora mässor så anordnas naturligtvis en hel massa andra mässor runt om i landet. Dessa kanske inte är riktigt lika stora som de två mässor som nämnts ovan men de är precis lika viktiga för kulturen. Bland annat så anordnas det kulturmässor i Småland och Skåne.

Smålands kulturfestival är relativt ny, den hölls första gången år 2012. Festivalen hålls inte på en enda ort utan olika aktiviteter hålls i olika orter i landskapet. På så sätt får festivalens besökare också se så mycket som möjligt av det vackra Småland och kan besöka flera orter och städer som man kanske annars skulle missat. På dessa orter hålls sedan festivalens olika aktiviteter i lokaler som inte vanligtvis är öppna för allmänheten. Dessutom byts de arrangerande orterna ut varje år så att festivalens utbud aldrig ser exakt likadant ut.

Även Skåne har nyligen blivit med festival. Under 2016 släpptes nyheten att Skåne kommer att stå värd för den nya kulturfestivalen Festival of Sacred Arts. Denna festival kommer att hållas i Falsterbo Skanör vilket naturligtvis bidrar med en extra dimension till upplevelsen på grund av den underbara naturen. Detta är precis det som är tanken bakom festivalen. Meningen är nämligen att besökarna skall söka, och förhoppningsvis hitta, det heliga i olika konstformer. Detta skall dessutom ske i samband och relation till naturen.