Yrkesmöjligheter inom kultursektorn

Yrkesmöjligheter inom kultursektorn

Att arbeta inom kultursektorn kan innebära en väldig massa olika saker, då det finns en hel del olika yrken som man kan sysselsätta sig med inom denna bransch. Till de som gillar kultur kan man alltså med stor trygghet säga att det inom kultursektorn finns ett jobb för alla, oavsett vilka speciella intressen, inriktningar eller vilka tidigare erfarenheter man har med sig i bagaget. Alla kan helt enkelt hitta något som passar dem och som de tycker är kul i denna otrolig varierade och spännande bransch.

De artistiska arbetena

Det första man tänker på när man hör ordet kultur är ju naturligtvis de som faktiskt praktiskt skapar stoffet till den kulturella världen. Vi talar naturligtvis om kreativa, skapande människor som arbetar som konstnärer, dansare, författare, musiker, skådespelare, konsthantverkare och mycket, mycket mer. Dessa artister utgör själva grunden för all kultur. Det gäller dock att verkligen brinna för det yrke man söker sig till då det ofta kan ta ett tag innan man etablerat sig så pass på marknaden att det är möjligt att helt försörja sig på sitt konstnärsskap. Innan man når dit kan det ofta kännas tungt men det gäller helt enkelt att inte ge upp. Man måste tro på sig själv, sin talang och förmåga och envetet fortsätta kämpa på för att ta sig framåt och dit man vill nå. Ofta är det också mycket bra att skaffa sig en gedigen utbildning inom sitt område istället för att enbart förlita sig på rå talang.

Yrkesmöjligheter inom kultursektorn

Organisationen bakom kulturyttringarna

Inom kulturbranschen så finns naturligtvis inte bara de konstnärligt lagda. Det finns även en hel del arbeten som istället handlar om organisation och administration. Så även för de som har en utbildning inom något av detta finns det arbetsmöjligheter inom kulturen. Chefsutbildade personer har naturligtvis även de möjligheter inom branschen eftersom det även här behövs ledare för olika organisationer och institutioner. Till exempel behöver alla teatrar chefer som styr den dagliga verksamheten. Det samma gäller såklart även museum, gallerier, musikstudior och andra platser där det pågår kulturell verksamhet. På dessa platser, så som museum för att bara nämna en av dem, så behövs det ju också en hel del personal för att dessa anläggningar skall kunna drivas. Det handlar om allt ifrån kuratorer och de som sköter inträdeskassorna till kuratorer, säkerhetsvakter och guider. Detta är bara ett exempel på hur många olika arbetet som det alltså finns att finna inom kultursektorn- och detta dessutom på en enda arbetsplats.

Kulturarbetarnas egen arbetsförmedling

För den som söker arbete inom kultursektorn kan det vara bra att veta att det faktiskt finns en del av Arbetsförmedlingen som enbart fokuserar på kulturella yrken och kulturarbetare. Den speciella avdelningen kallas Arbetsförmedlingen Kultur Media och är som sagt helt inriktad på folk inom dessa yrkesgrupper. Här kan man få specialisthjälp och förmedlingen anordnar massor av aktiviteter och möten som hjälper arbetssökande och arbetsgivare att mötas och upptäcka varandra. Det krävs dock att man uppfyller vissa villkor för att man skall få ta del av den hjälp som erbjuds av denna avdelning inom arbetsförmedlingen.